*public.site.jump_to_content*

Megfogalmazta első ajánlásait az Energia21

A frissen alakult Energia21 kezdeményezés már meg is fogalmazta első ajánlásait a kormány számára a zöldenergiára való áttéréshez. Az első ajánlások a zöldenergia tárolása témakörében születtek. Az ajánlások fókuszában a környezeti biztonság áll. A zöldenergia tárolásnak minden esetben a környezetünk védelmét szem előtt tartva kell megvalósulnia, az nem veszélyeztetheti társadalmunkat. Meg kell védeni a természeti erőforrásainkat, ehhez az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg a kezdeményezés.

Az Energia21 ajánlásai:

1. Javasoljuk a már meglévő hazai technológiák gyakorlati alkalmazását a zöldenergia-tárolás környezeti hatásainak csökkentése érdekében. Továbbá szükségesnek tartjuk a technológiák folyamatos fejlesztésének ösztönzését.

2. Gondoskodni kell a zöldenergia tárolásához kapcsolódó tevékenységek folyamatos és rendszerszintű monitorozásáról, környezeti hatásainak méréséről. A mérésekhez kapcsolódó információk rendszerezett gyűjtéséről, a gyűjtések eredményeinek Magyarország polgárai számára történő közzétételéről. Ezt a tevékenységet olyan független egyetemi központoknak kell végezni, ahol a megfelelő erőforrások és szakmai tudás garantálni tudják a terület hosszú távú környezeti biztonságát. Ennek érdekében javasoljuk létrehozni a Közcélú Környezeti Monitoring és Laborhálózatot és a Közcélú Zöldenergia Kompetencia Központot.

3. A német gyakorlatban alkalmazott környezeti kibocsátási és környezetminőségi előírásoknál lazább előírásokat ne lehessen alkalmazni. A határértékeket megsértőkkel szemben szigorú, erőteljes szankciókat szükséges alkalmazni az előírások betartatásának érdekében.

Meggyőződésünk, hogy a zöldenergia a magyar gazdaság jövője. A fenti pontok teljesülése garanciát jelent arra, hogy a környezetünk védelmével együtt legyünk nyertesei a zöld átállásnak gazdasági értelemben.

Felelősséget érzünk abban, hogy ennek a kommunikációjában részt vegyünk, ezért országszerte tájékoztató események szervezését fogjuk megkezdeni.

Az Energia21 kezdeményezés huszonegy közéleti és szakmai személyiség részvételével és Palkovics László vezetésével indult el. Célunk, hogy támogassuk és felgyorsítsuk Magyarország zöldenergiára való átállását.