*public.site.jump_to_content*

Hálózatfejlesztés nélkül nincs zöldátállás

A nap- és szélenergia volt a kiemelt témája az Energia21 márciusi ülésének. A hálózati kapacitás fejlesztése mellett energiaközösségekről, energiabiztonságról és a megtermelt zöldenergia tárolásáról is egyeztettek a Kezdeményezés tagjai.

A nap- és szélenergia termeléséről és tárolásáról, azok hazai energiamixben betöltött szerepéről tartott vitaindító előadást ifj. Chikán Attila, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. elnök-vezérigazgatója, az Energia21 egyik alapítótagja.

Előadásában kitért a különböző nemzetközi és hazai energiastratégiákra, bemutatta a hazai hálózati kapacitások jelenlegi helyzetét, részletesen elemezte a Nemzeti Energia és Klímatervet, és felvázolt egy modellt a hazai energiafelhasználás optimalizálására.

Az előadást követő egyeztetésen az Energia21 tagjai az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

1. Hálózatfejlesztés nélkül nincs zöldátállás. Támogatjuk a hálózati kapacitás fejlesztésére irányuló törekvést, és javasoljuk annak végrehajtásának felgyorsítását.

2. Javasoljuk felgyorsítani az energiaközösségek kialakításának a feltételrendszerét és az azt támogató környezet kialakítását.

3. Az ismert, jövőben várható növekvő villamosenergia-igény figyelembe vételével a zöldenergia szerepe felértékelődik. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az energiabiztonság a nap- és szélenergia együttes fejlesztésével, a nukleáris energia, a földgáz és a biomassza használatával valósulhat meg. Ehhez hazánkban szükséges a szélenergia arányának növelése.

4. Az energia tárolása feltétele a zöldenergia térnyerésének, a zöldátmenetnek.

5. Célzott finanszírozási megoldásokra van szükség valamennyi ajánlás megvalósulása érdekében.